kastrasyon korkusu - youreads

 1. kısaca erkek çocukların ergenlik öncesinde penislerini kaybetme korkusu olarak ifade edilen korku, kaygı durumu.

  şu isimler ile de anılabilir:
  (bkz: kastrasyon fobisi)
  (bkz: kastrasyon endişesi)
  (bkz: kastrasyon kompleksi)
  (bkz: iğdişlik korkusu)
  genelde oedipus kompleksi ile oluşur. ama sünnetin yaygın olduğu ülkelerde ilk sebep 2-7 yaş arası yapılan sirkümsizyondur. bu yüzden çocuk ruh sağlığı açısından sünnet 2 yaşından küçükken ya da 7 yaşından büyükken yapılmalıdır. aslında bu yaşlarda çocukta korkunun oluşma sebebi çocuk cinsel kimliğini yeni keşfederken, penisini yeni tanımışken sünneti zorlama ile yapmak veya söylenen garip tabirlerden kaynaklanır. uslu durmazsan kökten kesecekler, çok acıtır eğer iyi çocuk olmazsan gibi. zorlama ile yapmak en büyük yanlışlardandır. eğer çok fazla kişi tarafından tutularak çocuk zorla bir kesim yapılırsa çocukta istenirse kökten de kesilebileceği algısı oluşabilir. böylece çocuğa yeni bir fobi vermiş olursunuz.

  oedipus kompleksinde ise babayı rakip olarak gören çocuk babasının onun penisini kesebileceğini düşünebilir.

  (bkz: kastrasyon)