katamaran - youreads

  1. birbirine paralel iki gövde veya iki deniz kayacı üzerine oturtulmuş deniz taşıtı. çift gövdeli tekne.

    (ayrıca bkz: trimaran)