1. ulu, yüce, adil, anlamında kullanılan bir ünvan.
  2. keykavus'tan sonra iran tahtına geçen, şehname'nin olağanüstü hükümdar kahramanlarından birisidir. bazılarına göre keyhüsrev dedikleri iskender'dir, bazıları süleyman, bazıları da musa derken kimilerine göre ise efrasiyab'dır.