kibar feyzo - atıf yılmaz - youreads

  • izledim
  • izlemek istiyorum
 • youreads puanı (8.67)
kibar feyzo - atıf yılmaz
sevdiği kız olan gülo ile evlenmek isteyen feyzo başlık parasını toplamak için istanbul'a gider.şehirde gördüklerinden sonra aslında maho ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve ağa'ya karşı mücadeleye girişir. feyzo, köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır, onların bilinçlenmesini sağlar. ancak ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.


 1. senaristi ihsan yüce olduğundan içerisinde bol bol siyasi göndermeler olan film. özellikle şehirde geçen kısımlarda duvar yazıları dikkat çekmekte.
  feyzo, inşaatta çalışırken haftalığının neden eksik olduğunu sorunca aldığı cevap bir çeşit mesaj veriyor diyor ki: "örgütlenin".
  -benim para niye diğerlerinden niye eksik?
  +onlar sendika'lı
  -ben de harran'lıyım
  izleyiciye mizah ile sosyal mesajı direkt sunmuştur.


  ayrica faşo ağanın köylülere söylediği; "ula şurada 141 142 başsınız!" cümlesi dönemin ceza kanunun 141. ve 142. maddelerine bir göndermedir.

  o maddeler ise;
  madde 141/1. fıkra: sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususta yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. bu kabil cemiyetlerin birkaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkında ölüm cezası hükmolunur.

  madde 142/1. fıkra: sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekun yok etmek için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

  görüldüğü üzere bu kanunlar komünizme karşı alınan bir tedbirdir. ihsan yüce ise çok güzel bir gönderme yapmıştır. ayrıca kendisi senaryo dışında filmde 'hacı hüso' rolünü oynamıştır.

  film ise bu toprakları anlatan ender eserlerden biridir. feodalizmden kadın sorununa kadar birçok yaraya dokunan eser, temel olarak iktidar olgusunu sorunsallaştırmış, bunun mizahi bir portresini çizmiştir. defalarca izlenmesine rağmen hala gündemde olması bu yüzdendir.