kilise - youreads  1. kilise, hristiyanlıkta ibadet etmek ve bazı diğer dini vazifeleri yerine getirmek için tahsis edilmiş halka açık bina, tapınak. yunanca ekklesia (çağrılıp toplanmış olan ) kelimesinden türemiştir.
    bugüne dek turistik amaç harici hiç kiliseye gitmedim. bu pazar kesinlikle gitmek istiyorum, papaz ve cemaat üyeleri ile görüşüp hristiyanlık dinini, merak ettiklerimi öğrenmek istiyorum. hristiyan dinine mensup arkadaşlar varsa bi yardımcı olursanız sevinirim.
  2. hristiyan sanatı sahnesi.
  3. şu kitapla dinin ortaya çıkışından başlayarak konsillerle din belirlenmesi ve kiliselerin ortaya çıkışını okuyabilirsiniz.

    bu kitapla da geç antik döneme kadar olan mimarisini ve sanatını görebilirsiniz.
    sezgi
  4. yunanca, ''ekklesia'' kelimesinden gelmektedir. eskiden halk toplantılarını ifade etmek için kullanılan bu kelime, zamanla hristiyanların toplanma yeri anlamına evrilmiştir.