kim kaldı - attila ilhan - youreads

 1. kim kaldı

  silah atılmıyor
  güvercin şakırtısıdir
  şafakta yaldızlanan
  şadırvanda su
  ıhlamurlarda ezan
  görkemli bir namaz uğultusu
  heyhat
  hamzabey cami-i şerif'inden kim kaldı
  kim kaldı eski selanik'ten
  laternalar sustu
  sürahiler tenha
  tek kibrit çakılmıyor
  kim kaldı ittihat ve terakki'den
  o jöntürkler ki - `hariçten
  evrak-ı muzırra celbederlerdi' -
  o fedailer ki barut öksürürler
  sakal tıraşları mavi
  kırmızı bıyıkları biber

  kim kaldı
  müdafaa-i hukuk cemiyeti'nden
  avcı ceketi
  körüklü çizme
  astragan kalpak
  bazen `ittihatçı'
  hafif `iştirakiyun'
  öfkeli kaşlari salkım saçak
  kumral bıyıkları mahzun
  hani felaket tütün içerler
  ceplerinde idam fermanları
  bellerinde söğüt yaprağı bıçak
  ya millet meclisi'nde meb'us
  ya kuva-yi seyyarede asker

  kadehlerde rakı
  nazlı beyaz
  vaniköy korusunun `tesrinler'deki sisi
  gramofonda incesaz
  meyhane musikisi
  o şenliklerden heyhat kim kaldı
  ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney
  keman yanlış anlaşılmasından tedirgin
  utlar vahim sorular soruyor
  öldü nazım samilof sarı mustafa
  yıkılmış strasnoy ploscat'in saat kulesi
  eski bolşeviklerden kim kaldı