1. maddeyi (yapısı, özellikleri, tepkimeleri...) ile inceleyen bilim dalıdır. simyadan gelişip dallanmış oldukça geniş bir konudur. lavoisiser kimya'nın babası olarak bilinir ve 'kütlenin korunumu' kanununu bulmuştur. avagadro, dalton, boyle, madam curie, rutherford, mendeleyev, meyer önemli kimyacılardır. (eksik ya da fazla varsa belirtin lütfen ^:swh^ kimyacı değilim)
  2. üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinde eğitimi verilen bölümdür.