1. sinir bozucu minik dur-kalklar şeklinde olur. sakinlikten uzak, göt okşayan türden bir eylemdir.
  2. sarı ışığın yanmasıyla kornaya abanan sürücüdür. ona göre sarı ışık geç, yeşil ise hızlı geçtir.
  3. arabayı boşa aldığımdan mütevellit böyle bir hadise oluşuyor. istemiyorum ben kardeşim bunu. ama ne yapayım, yol eğimli. hiperaktifliğim de radyoda çalan şarkı yüzünden ya, yanlış anlaşılmasın.