kişisel verilerin korunması kanununun yürürlüğe girmesi - youreads 1. kişisel veri derken? kalan tek kişisel verim tuvalete gittiğim vakitler. bu saatten sonra önemi olmayan kanun.
 2. 7 Nisan 2016 Tarihi itibari ile yürürlüğe giren kanundur.

  Kurul üye sayısı 9'dur.
  5 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 üyesi Cumhurbaşkanı, 2 üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçecektir. Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

  Buraya kadar sorun var mıdır? Aslında vardır. Fakat hadi biz yoktur diyelim.

  chp İstanbul millet vekili Eren Erdem dün twitter üzerinden bir iddia da bulundu.

  http://i.hizliresim.com/ljpoME.jpg
  http://i.hizliresim.com/A7No9r.jpg
  http://i.hizliresim.com/WkalNN.jpg

  İddia ya göre bu yeni oluşturulan kurul, insanların rızasını alarak hakkında veri toplayacak. Bu verileri toplaması için bireyin izni gerekiyor. Tek bir istisna var bunun için
  '' Eğer bilgiler zaten deşifre olmuş ise, kişi rızasına gerek yok.''
  Yani bu 50 milyon insanın kimlik bilgisi acaba bilerek mi sızdırıldı?

  Basit bir örnek vermek gerekirse,
  x kişisinin ne aldığı ne sattığı, aynı şekilde 7 sülalesinin nereli olduğu nerelere üye olduğu yada olmadığı, nerelere gittiği, kimlerle ilişiği olduğu, hepsi bir takım kişilerce denetlenecek.
  Örneğin üniversiteye hazırlanırken gittiğiniz bir kültür veya yeşil ırmak yahut başka herhangi bir paralel devlet dershanesi, ya da zamanında üye olmuş iseniz zaman gazetesi, ya da gençliğinizde üye olduğunuz komünist oluşumlar ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili herhangi bir yer.
  Örneğin ben youreads a üye olurken mail adresimi yazdım. Bu mail ile adıma sanıma ulaşıp, oradan fikirlerime düşünce yapıma ulaşabilirler.
  Allah muhafaza, yarın bir gün herhangi bir problemle karşılaşıldığında hakkınızda bin bir türlü iddia ortaya atılabilir. Paralel yapıyla bağlantısı var denerek.

  Devletini milletini seven bir vatandaşım ben ama bu sevginin karşılıksız olması, yani devletimin beni hakir görüp hiçe sayması ankaragücüme gidiyor artık.

  Bu kötü bir şey midir diyenleriniz olacaktır. Onların ağzına sıçayım.
  Sanki harikalar diyarında yaşıyoruz.
  Yarın bir gün onlardan olmayanlar ne iş bulabilecek ne gün yüzü görebilecek.
 3. (bkz: thanksgiving.who.ec) sitesine girerek verilerinizin korunup korunmadığını kontrol edebilirsiniz. eğer kaydınız çıkıyorsa, kişisel verileriniz devletimiz tarafından tamamen güvence altına alınmış demektir.
 4. takdir ettiğim durumdur. önceden hali hazırda kanunlar vardı ama uygulaması net belirtilmemişti. artık daha net bir çerçeve ile çizilebilecek. "bilgiler deşifre olmuş" kısmının, kişi bilgilerini kendi paylaşmışsa(*:facebook'da doğum tarihi paylaşmak) şeklinde olduğunu umuyorum. net bilgisi olan kızıllandırsın
 5. istisnanın istisnası ile beni benden alan bir kanun olmuştur. örnek verelim hemen:

  (1) kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir

  tanım yapmış çok güzel.

  (2) özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır

  müthiş. ama devamı var.

  (3) birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  istisnayı getirmiş burda. sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgiler hariç tutulmuş. ama devam edince istisnaya da istisna geliyor.

  sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  (4) özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
 6. yani şimdiye kadar korunmaması suç değildi. anayasada böyle bir kanun yok diye bilgilerimiz önemsiz miydi?