1. herman (1997), tekrarlayan ve kronik olarak devam eden travmayı travma sonrası stres bozuklugu’na (tssb) yol açan tek bir travmatik deneyimden ayrıştırabilmek amacıyla kompleks travma terimini önermiştir. bazı araştırmacılar da ilişkisel travmanın, sınır durum kişilik bozukluğunun erken dönem öncüllerinden olabileceği görüşünü öne sürmüştür (holmes, 2004) . özet olarak kompleks travma tek ve ani bir örüntüye bağlı olmayan çok yönlü ve birikimli travmatik olayları betimler. erken çocuklukta annenin sürekli yetersiz bakımı buna örnek olarak verilebilir.