konjonktür - youreads

  1. bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli-çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütününü ifade eder.
    gngrd
  2. sadece ekonomik hayatın değil bir toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi her türlü beşeri faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuç, vaziyet, durum.
  3. fransızca conjoncture kökenli kelime, tdk'ya göre geçerli durum anlamına geliyor.
    taso
  4. durum ve şartların ortaya çıkardığı nihai durum.

    iktisadî şartların yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin tümü.