konsantrasyon - youreads

  1. bir çözeltide bulunan maddelerin oranlarını (kütlesel, yüzdesel, hacimsel vs.) ifade eden özellik.
  2. bireyin hayatta kalıcı olabilmesi için kazanması gereken birincil yetkinliktir. yapılan bir iş ancak yüksek konsantrasyon ile başarıldığında değerli olacaktır.