1. köprü, nehir ve vadi gibi geçilmesi güç bir engelin iki kıyısını bağlayan veya herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan yapı.

    ilk köprülerin çin'de yapıldığı, oradan hindistan'a yayıldığı tahmin edilmektedir. arada ayaklar yaparak birden fazla açıklıklı köprüler inşa edilmiştir. mö 4000'de mezopotamya'da ve mö 3000 yıllarında mısır'da ilk kemere benzer köprülere rastlanmaktadır. kemer köprü sisteminde yükler kemerler tarafından alınır ve yönü değiştirilerek basınç kuvveti olarak kemer boyunca nakledilir ve köprü ayaklarında zemine verilir. o zamandan beri kemer köprü şekli klasik köprü tipi olarak kalmıştır. kemer tipi eski mısırlılar tarafından bilinmekteyse de yapı sistemi olarak kullanılmamıştır. kemer sistemi, anahtar taşı olmaksızın kendi kendini taşıyan bir yapı türü değildir. eski yunanlar kemer şeklini bilmelerine rağmen bunu yapılarda kullanmamışlar mimaride ilerlemelerine rağmen ancak birkaç köprü inşa etmişlerdir. sebebi ise ticarette daha çok deniz yolunu kullanmalarıdır. gerçek taş örme köprü, ekonomik ve dayanıklıdır. küçük nehirleri orta ayaklar kullanarak geçmek mümkündür. bu tür şekil, yaygın olarak çinliler ve romalılar tarafından kullanılmıştır. romalıların yaptıkları köprülerin ilki ahşap olup, tarihi mö 621'e kadar uzanır. mö 200 civarında taş köprülerin inşası başladıysa da, ahşap olanlara da devam edilmiştir. taş olanlardan günümüze kadar gelenler de mevcuttur. genellikle yarı dairevi kemerler kullanmışlardır. sayıları yedi-sekize varan taş blokların kullanıldığı olmuştur. taşlar birbirlerine harçsız oturtulmuş olup, ayaklar çok rijit olarak yapılmıştır. bu sebepten herhangi bir açıklığın çökmesinin komşu açıklıklara zararı olmaz. özellikle nehir ortasında yapılan köprü ayaklarına itina göstermişlerdir. orta ayakların inşası sırasında bitişik kazıklar çakarak, su ve zemini, sağlam zemin buluncaya kadar boşaltmışlar, ayağı daha sonra inşa etmişlerdir. romalılar ayrıca vadileri aşmak için inşa ettikleri köprüleriyle de meşhurlardır.

    kaynak: wikipedia