koroner arter - youreads  1. kalbe kan taşıyan ve aorta'nın (şah damarı) bulbus kısmından köken alan iki atardamardır. damarlar sağ ve sol koroner arter olarak adlandırılırlar. sol koroner arter çıkışından kısa bir mesafe sonra sol ön inen arter ve sirkumfleks arter olarak adlandırılan iki ana dala ayrılır. koroner arterde oluşan ani tıkanıklıklar kalp krizine yol açar.
  2. aterosklerotik zeminde lümeninin daralması ve semptomatik hale gelmesine koroner arter hastalığı denir
  3. kalbi besleyen damarlardır. aman diyim tıkamayın kalp krizi olur alır götürür.
  4. flute