kratese-paleosen yok oluşu - youreads  1. 65 milyon yıl önce gerçekleşen, 5 büyük kitlesel yok oluş arasında en iyi bilinen yok oluştur. dinozorlar dâhil dünyadaki canlıların %75’ini yok etmiştir. uzmanlar bugüne kadar, bu yok oluşun üç nedeni olabileceği üstünde durdular. ani bir salgın hastalık, volkanik aktivite ve dünyaya göktaşlarının çarpması. üçüncüsü, yani göktaşı ihtimali daima en yaygın teori oldu ve paleontolog Robert depalma yaptığı son keşifle, bu ihtimale yönelik çok sağlam kanıtlar buldu.

    https://phys.org/news/2019-03-million-year-old-deathbed-linked-dinosaur-killing-meteor.html

    abd’nin North Dakota eyaletinde dev bir fosil mezarlık keşfeden depalma, balıkların, yanık ağaç dallarının, memelilerin, dinozorların ve deniz mikroorganizmalarının üst üste bulunduğunu ve farklı hayat evrelerinde, farklı yaşta olan bu farklı canlıların ancak aynı günde, aynı anda ölerek bu hâle gelebileceğini dile getiriyor. depalma’ya göre, asteroit darbelerinin yol açtığı şiddetli sarsıntılar, North dakota’daki bir içdenizin sularının 10 metrelik dev dalgalara dönüşmesine, gökten 300 km hızla yağan cam parçacıklarının mevcut bitkilerinin çoğunu yakmasına yol açmış. daha sonra dev dalgalar, ölü ya da diri ne varsa almış götürmüş ve çamurun, toprağın altına gömmüş.

    şurada bir canlandırma resim mevcut. çok üzülmüştüm resmi görünce. (evet, biraz yufka yürekliyim)