kuebiko - youreads

  1. sürekli şiddete maruz kalmanın ortaya çıkardığı bezginlik ve yaşamdan soğuma hissi.

    adını japon mitlerinde bostan korkuluğu biçiminde betimlenen irfan ve ziraat tanrısından alan bu kavram, aynı zamanda bostan korkuluğunun bir yönüyle ürkütücü, öbür yönüyle de - sıska yapısı ve üstüne geçirilen yırtık-pırtık giysileri nedeniyle - itilip-kakılmış, acınası bir izlenim vermesi metaforunu taşımakta.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)