kul padişahsız olmaz - yunus emre - youreads

 1. kul pâdişâhsuz olmaz pâdişâh kulsuz degül
  pâdişâhı kim bileydi kul itmese yort savul

  sultân hemîşe sultân kul hemîşe kulıdı
  ol kadîm pâdişâydı usûl içinde usûl

  tanrı kadîm kul kadîm ayrılmadum bir adım
  gör kul kim tanrı kimdür anla iy sâhib-kabûl

  bize birlik sarâyın togru beşâret ayın
  geç ikilik fikrinden kogıl benligi yâ kul

  gör imdi gizlü seyri seyir içinde sırrı
  kul bilmez bu tedbîri kime degdi bu nüzûl

  eyid eyid kamusın ne kân u ne ma‘densin
  sûret-i pür-ma‘nîsin pâdişâhı sende bul

  gel imdi hicâbun aç senden ayrıl sana kaç
  sende bulasın mi'râc sana gelür cümle yol

  kanca vardun iy ‘âkil bir agızdan cümle dil
  cüz'iyyât-ı müselsel haber virür ‘akl-ı kül

  yûnus bak neredesin ne yirde ne gökdesin
  bekle edeb perdesin gel imdi gel tapu kıl

  yunus emre

  ---

  kul padişahsız olmaz, padişah kulsuz değil,
  padişahı kim bildi, kul etmese yort savul.

  sultan hemişe sultan, kul hemişe kul idi,
  o kadim padişahtı usul içinde usul.

  tanrı kadim, kul kadim, ayrılmadım bir adım,
  gör kul kim, tanrı kimdir, anla ey sahip kabul.

  bize birlik sarayın, doğru beşaret ayın,
  geç ikilik fikrinden, bırak benliği ya kul.

  gör şimdi gizli seyri, seyir içinde sırrı,
  kul bilmez bu tedbiri, kime değdi bu nüzül.

  söyle söyle kamusun, ne kan ne de madensin,
  sureti pür manisin, padişahı sende bul.

  gel şimdi hicabın aç, senden ayrıl sana kaç,
  sende bulasın mirac, sana gelir cümle yol.

  nere vardın ey akil, bir ağızdan cümle dil,
  cüziyatı müselsel haber verir aklı kül.

  yunus bak neredesin, ne yerde, ne gökdesin,
  bekle edep perdesin, gel şimdi gel tapu kıl.

  düzenleme ve yorum: zeki çalar


  ayrıca;
  (bkz: yort savul - ece ayhan)
  (bkz: bütün yort savul'lar - ece ayhan)