kültür turizmi - youreads  1. dünyanın çeşitli yerlerindeki farklı kültürleri ve kültür varlığını tanı(t)mak amacıyla yapılan turizm şekli. tarihî, kültürel ve sanatsal değerlere yönelik turizm faaliyetlerinin ve turistik ilişkilerin bütünü.