la guerre du feu - jean-jacques annaud - youreads

    • izledim
    • izlemek istiyorum
  • youreads puanı (9.33)
la guerre du feu - jean-jacques annaud
tarih öncesi çağlara, günümüzden 80 bin yıl geriye gidiyoruz... ulam kabilesine ait mağara adamları için, başında nöbetçi dikip üzerinde titredikleri ateş, en değerli hazineleridir. doğa olayları sonucu nasıl olduğunu anlamadan buldukları ve nasıl yeniden yakacaklarını bilmedikleri ateş bir gün söner. aralarından üçünü; noah, amoukar ve gaw'ı, ateşi yeniden bulup getirmekle görevlendirirler.


  1. evrim ve insanın doğayı taklit ederek yaşaması hakkında güzel mesajlar veren sosyoloji ve felsefe derslerinde mutlaka izletilen film .
    bulut
  2. insanlık tarihini anlatan bir belgesel gibi de izlenilebilir.