1. bireylerin yaşarken kazandıkları özelliklerin gelecek kuşaklara aktarıldığını öne süren kuram.
    beid