lenfosit - youreads

  1. özel bağışıklık yanıtını oluşturan hücrelere verilen isim.

    virüs ve bakteriyle enfekte olmuş hücreleri öldürebilirler. bunun yanında diğer bağışıklık sistemi elemanlarınının bu patojenlerle savaşması için antikor de sentezleyebilir, gerekli yönlendirmeleri salgıladıkları moleküllerle ayarlayabilirler(*:sitokin).

    bunların en yakın arkadaşları fagositlerdir. fagositler ne olduğu umrunda olmadan tanıyamadığı her şeyi içine alır ve lenfosite gösterir. lenfosit de o antijeni tanır ve bir dizi reaksiyonu başlatır. bununla birlikte fagosite dönüp "iyi iyi sen aynen devam et" mesajını da çakmayı unutmaz. fagositler uyarıldıkları için çoğalıp başıboş gezen ne kadar patojen varsa avlar, t lenfositler de enfekte olmuş hücreleri imha eder. sentezlenen antikorlar fagositlerin antijeni daha kolay tanımasını sağlar.

    daha önce o antijenle karşılaşılmamışsa uygun antikor üretilmeye çalışılır ve bulunduktan sonra vücuda pompalanır. yok eğer daha önce o antijenle karşılaşılmışsa içlerinden biri çıkıp "i got this" diyerek muazzam bir immün yanıtı tetikler. daha önce karşılaşılmış bir antijene verilen immün yanıt, ilkinden kat kat güçlüdür.

    aşıların da çalışma mekanizması budur. vücuda, zarar verici özelliklerinden arındırılmış antijenler verilir, lenfositlerin onları tanıması ve birincil cevabı oluşturması umulur. sonrasında o patojen vücuda gerçekten girerse çok güçlü bir immün dirençle karşılaşır ve daha yayılamadan imha edilir.