1. dinler öncesi bir çok efsanede ve talmud' un birinci bölümünde adı geçen yaradılan ilk kadın, adem' in ilk eşi.
  adem ile aynı anda ve topraktan yaratılmıştır. bundan dolayı ademle eşit olduğuna inanır. adem' in bunu kabul etmemesinden dolayı cennetten kaçarak dünyaya gelir. adem ise bu durumdan şikayetçi olur ve oldukça üzülür. adem' in bu üzüntüsüne dayanamayan tanrı meleklerden oluşan arabulucu heyeti görevlendirerek lilith' i geri dönmesi için ikna etmeye gönderir. bu istek lilith tarafından geri çevrilince melekler lilith' in dünyada bulunduğu(kızıldeniz civarı) süre içerisinde cinlerden olma çocuklarını öldürmekle tehdit ederler. lilith kararında diretince melekler her gün lilith' in çocuklarından birini öldürmeye başlarlar. lilith ise intikam duygusuyla yeni doğan ademoğullarını öldürmeye yemin eder.
  bu sırada tanrı adem için onun kaburga kemiğinden yeni bir eş yaratır. bu havva' dan başkası değildir. adem gibi topraktan ve aynı anda yaratılmadığı, onun bir parçasından geldiği için havva adem' e tabii olur.
  günümüzde dahi kadınlar için iki ayaklı şeytan vb. benzetmeler yapılmasının altında yatan sosyolojik sebeplerden biri de bu anlatıdır. boyun eğmeyen, eşit olduğuna inanan kadın erkek tarafından tehlikeli olarak algılanmaktadır. acı olan ise bunun kimi kadınlar tarafından kabul görmesi.
  ayrıca anadolu' da hamile kadınların başına geldiğine inanılan albastı, alkarısı gibi hikayelerin temelinde de lilith yer alır.
 2. ilk kadın hakları mücadelecisi, ilk feministtir. şeytanla işbirliği yaptı söylemi eşitlik arzusunu dile getiren kadın düşmanı bir söylemdir. mitoloji bile manipülasyona uğramaktadır ve taraflıdır. önce lilith'in sonra simone de beauvoir'ın torunlarıyız.
 3. adem misyoner pozisyonunda diretince, haklarının ezildiğini, erkek egemen seks anlayışının ataerkilliği kaçınılmaz kıldığını anlayacak ki, uzun zamandır peşinde deli divane, hani ifade yerindeyse mecnuna şapka çıkartacak cinsten platonik takılan demonsa gitmiştir.
  lilithin o ilahi ve kadınlığa özgü gidişiyle, adem oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi tanrının eteklerine sığınıp günlerce zırlamıştır. havvanın hikayesi de tanrınn acıma duygusundan yaranmıştır böylece.

  adem dediğimiz ilk "deneme" insan modeli loserdır. kaburgasından yaratıldığı iddia edilen havva bile yılanın sarhoş edici devrimsel teklifine boyun eğmiş, ademi kukla gibi bu yolda kullanmıştır. hatta incilin bir yerinde, tanrının öfkesinden korkup, incir ağacının dalları arasına koşan ademi zihnimde hayal etmeye çalışırken, kahkahamı gizleyemem.

  lilith, - eğer mitoslar haklıysa - yaratılışın ilk kadını, ilk kutsal annemizdir. geceye aittir ve simgesi yanılmıyorsam baykuştur. bazı mitoslarda babil fahişesi olarak da geçer. intikamı derin, soğuk yenen yemek gibidir. erkeklerin rüyalarına girer, bilinçaltlarına saklanan kadınların kılığına bürünüp onlarla çatır çatır sevişir; ve bu vesileyle rüyasında boşalan her erkek demonsun ordusuna bir şeytan ekler.

  hak aramak, özellikle kadın hakkı aramak tek feministlere özgü değil diye düşünüyorum. feministlerin tarihsel çıkışı anaerkilliğin ataerkilliğe kaybedildiği gündür. lilithin tarihi ve olayı, daha insani duygular üzerinden gelişir ki, adına bencillik de, ego savaşı da diyebiliriz. nitekim bazı kaynaklara göre aranan hak eşitlikle sınırlı değilmiş, aynı zamanda iktidar olma isteği de güdüyormuş.
  her neyse, ben zaten ne adem"e, ne havva, ne de lilith"e inanırım. hera"ya inanır ve taparım. kadın dediğin hera"dır.

  bir de ermeni isimidir lilith. tanıştığınız üç kadından birinin isimi lilith çıkabilir.
 4. dünkü taksim yürüşünde bir pankartta gördüğüm, sonrasında bu da kimmiş diye merak edip aratınca ilk feminist olduğunu öğrendiğim mitolojik karakter. bu arada söylemeden geçemeyeceğim (bkz: lilith'in sürtükleriyiz)
  r2-d2
 5. adem babamız yalnızlıktan sıkılmasın diye yaratılan üvey annemiz. lakin kendisi ademin altında olmayı kabullenmeyince gönderilip yerine havva anamız gelmiş. lilith de erkeklerin rüyalarına girip yoldan çıkarmaya yeni doğum yapan kadınlara ve bebeklerine musallat olmaya başlamış.
 6. bilinen mitlerde ya kötü kadındır ya da kötü kadının annesi falandır.
  femen olayının da ilk başlatıcısıdır.cennetten kovulma sebebidir.
  kuz
 7. islam'da lilith'e dair herhangi bir anlatı yoktur. musevi ve hıristiyan inancına ait bir anlatıdır ve onların kutsal kitaplarında bahsedilir. öncelikle bu iki inanç hakkında ülkemizde pek bilinmeyen temel bir bilgi vermek isterim. musevilerle hıristiyanlar aynı kitaba inanırlar ve bu kitabın adı tevrat'dır. eski ahit olarak da bilinir.

  musevi kaynaklarındaki anlatılara göre tanrı önce adem'i yarattı. her şey zıttıyla varolur, bu yüzden daha sonra bir de kadın yarattı. bu kadın lilith'di. tanrı lilith'e, adem'e eş olmasını emretti ama lilith adem'i sevmedi ve onu terketti. bunun en büyük sebebiyse kendisini adem'e denk görmesi ve dolayısıyla da adem'e itaat etmeyi reddetmesidir(haklı olarak). adem'in ayrıcalıklı olmasını, ona itaat etmeyi ve bazı kaynaklara göre onun istediği şekilde(misyoner pozisyonunda) seks yapmayı kabullenmiyordu. halbuki kadın ne güzel cinsel hayatlarına renk katmayı istemiş, pozisyon değiştirmeyi önermiş ama tam bir türk erkeği olan adem ille de misyoner pozisyonu diye tutturmuş. anlatırken bile haz alıyorum... en sevdiğim nokta şimdi başlıyor; adem'in aptallığından sıkılan lilith, tanrı’nın söylenmesi yasak olan adını anarak göğe yükselir ve cenneti terkederek dışlanmışların arasında yaşamaya başlar. islamda cinler olarak bilinen, tevratta şeytanlar olarak adlandırılan varlıkların arasında yaşamaya başlar. onlarla mutlu olur ve onlardan yüzlerce çocukları olur. bu anlatının gerçek olduğunu varsayarsak; boyutlar arası fizik kanunları ve zaman kavramı değişiklik gösterir, bu durum böyle açıklanabilir zorlama da olsa. neyse bu bizin ultra alfa erkeğimiz adem cennet bahçesinde abazalık krizleriyle aşk acısı karışımı tuhaf bir ruh haliyle acı çeker, gece gündüz ağlar, zırlar sığır gibi. yüce tanrı da en basit çözüm yolunu seçer her zamanki gibi: sanvai, sansanvai ve semangelof isimli üç meleği lilith'i geri çağırmak üzere gönderir. meleklere, dönmediği takdirde lilith’in her gün yüz çocuğunun öldürmelerini emreder. lilith, onur, karakter, haysiyet kavramlarını zirvede yaşayan bir varlık olduğu için asla adem'e dönmez ve çocuklarının ölümünün acısıyla tamamen şeytana dönüşür.

  sonuç olarak tanrı, adem dallamasını susturmak için, adem'in kaburgalarını kullanarak havva'yı yaratır. havva itaatkardır, bu yüzden adem ile mutlu olurlar. ben kadınların bir kısmının lilith, geri kalan büyük bir kısmının da havva olduğuna inanırım. nerede erkekteki güce hayranlık duyan, erkeğe sığınma ve itaat arzusu taşıyan, korunmaktan hoşlanan kadın varsa o havva'dır. nerede kendi ayakları üzerinde duran, kendi başına başarılı olmaya çabalayan, kendisini erkeklerle denk gören bir kadın varsa o da lilith'dir. tabi bu benim varsayımım. lilith candır.