1. dinler öncesi bir çok efsanede ve talmud' un birinci bölümünde adı geçen yaradılan ilk kadın, adem' in ilk eşi.
    adem ile aynı anda ve topraktan yaratılmıştır. bundan dolayı ademle eşit olduğuna inanır. adem' in bunu kabul etmemesinden dolayı cennetten kaçarak dünyaya gelir. adem ise bu durumdan şikayetçi olur ve oldukça üzülür. adem' in bu üzüntüsüne dayanamayan tanrı meleklerden oluşan arabulucu heyeti görevlendirerek lilith' i geri dönmesi için ikna etmeye gönderir. bu istek lilith tarafından geri çevrilince melekler lilith' in dünyada bulunduğu(kızıldeniz civarı) süre içerisinde cinlerden olma çocuklarını öldürmekle tehdit ederler. lilith kararında diretince melekler her gün lilith' in çocuklarından birini öldürmeye başlarlar. lilith ise intikam duygusuyla yeni doğan ademoğullarını öldürmeye yemin eder.
    bu sırada tanrı adem için onun kaburga kemiğinden yeni bir eş yaratır. bu havva' dan başkası değildir. adem gibi topraktan ve aynı anda yaratılmadığı, onun bir parçasından geldiği için havva adem' e tabii olur.
    günümüzde dahi kadınlar için iki ayaklı şeytan vb. benzetmeler yapılmasının altında yatan sosyolojik sebeplerden biri de bu anlatıdır. boyun eğmeyen, eşit olduğuna inanan kadın erkek tarafından tehlikeli olarak algılanmaktadır. acı olan ise bunun kimi kadınlar tarafından kabul görmesi.
    ayrıca anadolu' da hamile kadınların başına geldiğine inanılan albastı, alkarısı gibi hikayelerin temelinde de lilith yer alır.
  2. ilk kadın hakları mücadelecisi, ilk feministtir. şeytanla işbirliği yaptı söylemi eşitlik arzusunu dile getiren kadın düşmanı bir söylemdir. mitoloji bile manipülasyona uğramaktadır ve taraflıdır. önce lilith'in sonra simone de beauvoir'ın torunlarıyız.