1. anadili farklı olan insanların birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları ortak küresel dil. günümüzde ingilizce.