1. ing. mantık. mantık bilimi. matematiğin bir dalıdır.