1. yunanca'da us ile kavrama anlamındadır. karşıtı pathos ise duygu ile kavramaktır. bir nous var anlak, zeka anlamında. nous evrene sonradan gelir ama logos evrenin varoluşunun içindedir. din felsefesinde ise bu terim tanrısal söz ya da vahiy olarak karşılık bulur.
    abi