lorenz eğrisi - youreads 1. x - ekseni nüfüsun belirli kısmını
  y - ekseni elde edilen gelirden elde edilen payı gösterir.

  gelir dağılımı eşit ise yani nüfüsun %30'u gelirin %30'una , %80'i gelirin % 80'ine sahipse eğri değil sağ tarafa yatık bir doğrudur.

  gelir dağılımı ne kadar adaletsiz ise grafik aşağı doğru tarafa eğrilir.
  yani nüfusun %10'u gelirin %30'una sahipse grafik aşağı doğru eğrilir.

  eğri grafik ile düz çizgi arasında kalan alan adaletsiz dağılan gelirdir.

  bu grafikten gini katsatısı hesaplanır.
  gini katsayısı 0'a yakınsa gelir adaletli 1'e yakınsa gelir adaletsiz dağııtılıyor demektir.
  2015 oecd gini rakamları :
  slovenya: 0,25
  güney afrika: 0,62
  ...

  https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm