lümpen - youreads

  1. napolyon'un totaliter, görece özerk bir devlet teşkil etmesinde başvurduğu, "louis bonaparte'in 18 brumaire" adlı, pdf formatına kolayca erişilebilecek marx'ın tahlillerinde bahsettiği kitle.

    tamamen kapitalist çıkar güdümünde hareket edemeyen, başlı başına kendi çıkarını gözetebilen totaliter bonapartist devletin öğelerinden biri.

    (bkz: bonapartizm)
    ozee
  2. sınıf bilincinden yoksun insan. john lennon'ın working class hero' da anlattığı kitle de olabilir. küçük iskender de lümpen teenager ifadesini kullanır