maço - youreads

  1. maşist birey veya maçoluk yanlısı birey; erkeksi özelliklerini ön plana çıkaran, kadına ve diğer cinsiyetlere karşı tutum ve tavırlarında egemen erkek olgusu yaratmaya çalışan kimselere denir.

    (bkz: maçoluk) (bkz: maşizm) (bkz: cinsiyetçilik)