maçoluk - youreads

  1. maçoluk veya maşizm (maskülen faşizm) olarak ifade edilen, erkeğin (sahip olduğu cinsiyet özellikleriyle) hem bireysel açıdan, hem de sosyal statü bakımından kadından üstün olduğunu, erkeğin kadın üzerinde egemenlik kurması gereğini savunan bir cinsiyetçi tutumdur.

    (bkz: maço) (bkz: maşizm) (bkz: cinsiyetçilik)