mağrib - youreads  1. 1. Güneşin battığı yer veya güneşin battığı yön, taraf, batı, garp.

    2. Batıda bulunan memleketler, batı ülkeleri. Eskiden Afrika’nın Mısır hariç kuzey kısmındaki bölgelerine tabir olunurdu. Daha çok Cezayir yerine kullanılmıştır. Fas, Merakeş, Trablus, Berberiyye ve Tunus, Mağrib ülkelerinden sayılır. “Mağribî” tabiri daha çok Faslı siyah ırk insanları için kullanılır. Divân şiirinde Mağrib, içinde siyah ırka sahip insanlar yaşadığı için saç ile birlikte anılır. Tabiî bu teşbihte yüzün ay olması durumu söz konusudur. Mağrib uzak ülkeler arasında sayıldığı için ayın battığı yer olarak düşünülür.

    Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana
    Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana^:Mehmet Akif Ersoy^

    kim milyoner olmak ister adlı yarışmada soru olarak sorulmuşluğu vardır.