1. 1. Güneşin battığı yer veya güneşin battığı yön, taraf, batı, garp.

  2. Batıda bulunan memleketler, batı ülkeleri. Eskiden Afrika’nın Mısır hariç kuzey kısmındaki bölgelerine tabir olunurdu. Daha çok Cezayir yerine kullanılmıştır. Fas, Merakeş, Trablus, Berberiyye ve Tunus, Mağrib ülkelerinden sayılır. “Mağribî” tabiri daha çok Faslı siyah ırk insanları için kullanılır. Divân şiirinde Mağrib, içinde siyah ırka sahip insanlar yaşadığı için saç ile birlikte anılır. Tabiî bu teşbihte yüzün ay olması durumu söz konusudur. Mağrib uzak ülkeler arasında sayıldığı için ayın battığı yer olarak düşünülür.

  Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana^:Mehmet Akif Ersoy^

  kim milyoner olmak ister adlı yarışmada soru olarak sorulmuşluğu vardır.
 2. batı'dan kasıt, mısırın batısında kalan yerdir.
  araplar tarafından ‘el-mağrip’ olarak anılan, ‘batı’ veya ‘güneşin battığı yer anlamında kullanılmıştır.
  tarihte hep istila edilen bir bölgedir. ilk olarak fenikeliler, kartacalılar, roma...
  yakın zamana kadar fransa egemenliğinde olan bir bölgeydi.
  libya aralık 1951, fas ve tunus, mart 1956 fransızlardan kurtulmuştur.
  cezayir ise, 1954–1962 yılları arasında fransızlarla bağımsızlık savaşı verip, yapılan referandumun ardından, 5 temmuz 1962’de bağımsızlığını ilan etmiştir.