majungasaurus - youreads

  1. 72 ila 66 milyon yıl önce geç kretase (tebeşir) dönemde, o dönem kurak iklimli bir ada durumunda olan madagaskar'da yaşamış bir etobur dinozor türüdür. theropod alttakımının abelisaur familyasına mensuptur.

    majungasaurus, yetişkinlikte 6-7 metre boyunda ve irice olan bir hayvandı. iki ayağı üzerinde hareket ediyordu. çok küçük oldukları için ön ayaklarını bir işte kullanmıyordu. gücü, ağız yapısı ve dişleri avını kavramak için muazzamdı.

    yaşadığı yer diğer kıtalardan ayrı olduğu için, bulunduğu ekosistemdeki nişte en güçlü yırtıcı hayvan konumundaydı ve en çok da kendi türüyle rekabet hâlindeydi. rapetosaurus gibi sauropod'ları ve kendi türünü avlıyordu.

    dinozorlar âleminde, kanibalizm olarak ifade edilen (besin kaynağının azlığı ya da yetersizliği sebebiyle) kendi türünü yeme davranışı sergileyen az sayıdaki dinozor türünden biridir. çünkü, adada yaşam zordur... ondan sonra, vay efendim neden bu ada yerlileri yamyam oluyor; görüyorsunuz ki, bu sadece insana özgü bir durum değil! (bkz: kanibalizm)