manisa - youreads

  1. geleneksel "mesir bayramı" ile meşhur 45 plaka kodlu ildir. türkiye'nin ege bölgesinde yer alan ilin kuzeybatısının uç kesimlerinde marmara, doğusundaki uç kesimlerinde ise iç anadolunun iklim özellikleri görülür. bölge geneline akdeniz iklimi hâkimdir. türkiye'nin önemli bir tarım yöresi olmakla birlikte, yeraltı kaynakları bakımından da önemli bir bölgeyi kapsamaktadır. marmara gölü, manisa'nın il sınırları içinde bulunan bir doğal göldür.

    manisa, gerek antik çağdan, gerekse osmanlı döneminden kalma birçok tarihî yapı ve esere sahiptir. manisa'nın tarihi üzerine:

    hitit (eti) uygarlığı döneminde assuva krallığı'nın sınırları içersinde olan bu topraklar, m.ö. 1200'lerde trak göçüne sahne oldu. m.ö. 680 yılında mermenand hanedanıyla lidya dönemi başladı. yöredeki en önemli yerleşim yeri, lidya uygarlığı'nın da başkenti olan "sart" şehriydi.

    bölgeye m.ö. vı. yy'da persler, ardından makedonyalılar ve selevkoslar hâkim oldular. m.ö. ııı. yüzyılın ortalarında ise bölge, bergama krallığı'na bağlandı. daha sonra ise sırasıyla roma imparatorluğu'nun ve doğu roma (bizans) imparatorluğu'nun egemenliği başladı.

    1313 senesinde saruhanoğulları beyliği'nin kurulduğu bu topraklar, aynı yüzyılın sonlarında osmanlı devleti'ne katıldı. şehir, 1883'te mısır valisi kavalalı mehmed ali paşa'nın birlikleri tarafından, 1919 - 1922 seneleri arasında da yunan birlikleri tarafından işgâl altında kaldı. cumhuriyetin ilânından sonra "saruhan" ismiyle il yapıldı. 1927'de ismi "manisa" olarak değiştirildi.