marguerite - youreads

  1. kökeni inci ve beyaz çiçek öbeği anlamlarına gelen latincedeki margarita, yunancadaki margarites ve farsçadaki mürverid sözcüklerine dayanan feminen kişi ismidir.

    fransızcada ve klasik ingilizcede "papatya" anlamına gelmektedir. (bkz: papatya)