matematik - youreads 1. kurduğu aksiyomatik yapı içerisinde kesin ve mutlak doğruyu barındıran, bu yüzden bir çok kişinin matematiksel açıklanan her şeye kesin gözüyle baktığı, aksiyomatik yapını değiştirdiğin an bambaşka dünyaların kapılarını araladığın (bkz: euclid'in 5. postulatı) , düşünmekten ziyade nasıl düşündüğünün önemli olduğu, nasıl düşüneceğini öğrendikten sonra neden-sonuç ilişkisi içerisinde (bkz: analitik düşünme) hayatta kendini bazen rezil bazen vezir ettiğin ama hepsine rağmen koyun gibi olmadığın için mutlu olduğun, kimilerine göre bilim dallarının dili, kimilerine göreyse bilimlerin temeli, bana göreyse hem bilim hem sanat olan düşünce sistemi.
 2. evrenin her yerinde aynı olan tek şey.

  dil değişebilir, ırk^:uzaylı^ değişebilir, fizik kuralları bile değişebilir fakat asla matematik değişemez.

  matematik hayatın her dalında var. edebiyat, fen, spor, teknoloji her dalında matematik illa ki kullanılıyor.

  heryer de aynıdır dedik ama bir alıntı ile bitirelim yazımızı.

  voohoona yerlilerinden birisi, batılı bir antropologa, 2+2 =5 der. antropolog bu sonuca nasıl ulaştığını sorar. yerli ise "bir ipe iki düğüm atarım , baska bir ipe de iki dugum atarım, sonra bu iki ipi birbirine düğümleyip düğümleri sayarım"
 3. hayatı anlamlandırmamıza yardımcı olan mantık bütünü. yaşadığımız dünyayı yöneten kuralların matematik sayesinde ifade edilebilir olması beni; tüm gerçekliğin bir kurallar bütününün, bir kodunun, bir kaynağının olduğuna inanmaya itmiştir.

  yaşadığımız dünyayı yöneten kurallar ile kastetiğim şeylerin bazıları için;

  (bkz: kütle çekimi)
  (bkz: elektromanyetik kuvvet)
  (bkz: güçlü nükleer kuvvet)
  (bkz: zayıf nükleer kuvvet)
  (bkz: kuantum mekaniği)
  (bkz: genel görelilik kuramı)
  (bkz: newton'un haraket yasaları)

  ve fiziksel olguların matematik ile nasıl bağdaştırıldığını belli başlı örnekler ile akıcı bir şekilde anlatan, bilim tarihine ilgisi olan herkesin mutlaka okuması gereken, bir kitap için;
  (bkz: dünyayı değiştiren beş denklem)
  gaz