medya kültür para ve istanbul iktidarı - mustafa sönmez - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
medya kültür para ve istanbul iktidarı - mustafa sönmez
medya-kültür endüstrisi, 2010 türkiye'sinde ne gibi niteliksel ve niceliksel boyutlara sahip ve bu endüstri, istanbul için ne ifade ediyor? bu sorulara cevap arayan çalışma, 9 bölümden oluşuyor. birinci bölüm, medya endüstrisinin türkiye'de tanımlanışını, tarihsel gelişimini ve istanbul'un bu alanın merkezi olmasının ekonomi politiğini konu alıyor. ikinci bölüm, yazılı medya alanını konu alıyor ve gazete-dergi yayıncılığının tarihsel gelişimi, bugün vardığı boyutlar, sahiplik durumu analiz ediyor. üçüncü bölüm elektronik medyaya ait. bu bölümde 1990'lara kadar devlet tekelinde olan bu alt sektörün bu tarihten sonra kat ettiği gelişme, bir reklam mecrası olarak büyüklüğü, yazılı medya ile entegrasyonu araştırılıyor. dördüncü bölüm, yazılı ve elektronik medyaya hizmet veren tedarikçi "yan sanayi"ye ayrılırken haber ajansları, dizi film yapım faaliyetleri gibi alanları inceliyor. çalışmanın beşinci bölümü, medya sektörünün en önemli gelir kaynağına aracılık eden sektöre, reklamcılık endüstrisine ayrılırken, reklamın hızla, medya-kültür alanının ana gelir kaynağı haline gelmesine dikkat çekiyor ve bu alandaki "yeniden metalaşma" sürecinin ipuçlarına parmak basıyor. altıncı bölümde "süresiz yayın" diye de adlandırılan kitap yayıncılığı var. yedinci bölüm, basım sanayinin analizine ve istanbul'un bu sanayideki yerine ayrıldı. sekizinci bölümde, spor-eğlence bileşiminin popüler branşı futbolun endüstrileşmesi ve medya-kültür alanı ile ilişkileri konu edildi. dokuzuncu ve son bölümde ise medyada sermaye birikim sürecine paralel değişen üretim ve yönetim ilişkileri, bu süreçte medya çalışanlarının sınıfsal farklılaşması, sonuçta da bir medya aristokrasinin ortaya çıkışı konu alınıyor. bu aristokrasinin, giderek diktatoryal bir özellik kazanan medya yönetimlerindeki araçsal rolü ve bu trende karşı demokratikleşme adına yapılabilecek şeyler, yine bu final bölümünde tartışılıyor.
(tanıtım bülteninden)
  1. akademik bir çalışma titizliğinde ve tarzında kaleme alınmış bir mustafa sönmez çalışması. doğan medya'nın satışı ile önümüzdeki dönem daha da güncel bir tartışma haline gelecek medya - iktidar ilişkilerine dair "medyada diktatörleşme ve medya aristokrasisi" bölümüne özellikle göz atmak gerek.
    mesut