1. blok flüt çalamayanların kurtarıcısı, meriçi. asi..