memduh - youreads  1. "övülen kişi" anlamına gelir.