1. yürürlükte olan, geçerliliği bulunan, güncel biçimde tatbik edilen yasal düzenlemeler