merkantilizm - youreads  1. dünyadaki zenginlik kaynağının toprak yani ziraat oldugunu ileri sürerek, avrupalı devletler tarafından hindistan, mısır vb tarım ülkelerinin sömürgeleştirilmesine sebep olan fizyokrasinin ardından, dünyadaki zenginlik kaynağının toprak değil değerli madenler olduğunu ileri sürüp afrika'nın altın ve elmas madenine sahip ülkelerinin sömürülmesine neden olan iktisat teorisidir.
    kalba