meşrutiyet - youreads

  1. monarkın yetkilerinin parlamenter meclis ve/veya anayasa ile sınırlandırıldığı bir rejimdir. yönetimde kuvvetler ayrılığı sistemine geçiş vardır. hükümdarın sahip olduğu yargı, yasama ve yürütme kuvvetlerine; karar alma ve verme, kanun çıkarma yetkisine ortak olacak bir parlamenter ve/veya anayasal yönetim sistemine geçiş yapılması söz konusudur.

    (bkz: anayasal monarşi) (bkz: parlamenter monarşi) (bkz: meşruti monarşi)