1. içerisinde bir adet havalimanı içeren bölgedir. içinde şu an yüksek rütbeli askerler olduğunu düşünüyorum. 1 2 saate kokusu çıkar.