milletvekili maaşı - youreads 1. 17 bin değildir. milletvekilleri çoğunlukla emeklilik şartlarını sağladıkları için (49 yaş ve 15 yıl çalışma) aynı zamanda emekli maaşlarını da alırlar. böylelikle maaşları 23.190 lira olur.

  ayrıca komisyon görevlerinden de para alırlar.

  parti yönetici organlarında görev alanlar (myk, parti meclisi, vb.) bu "görev"lerinden dolayı ayrıca para alırlar. bütün bunlardan ayrı olarak, yol (hususi makam aracı ve korumalar), yemek (bütün bunların ve misafirlerin yemeği), çiçek, bahşiş ve kırtasiye gibi türlü "görev masrafları" ödenir.

  ayrıca danışmak isterlerse diye danışmanları, sekreterleri, her tür temsil ve ağırlama giderleri, ankara dışında bulundukları süre için harcirahları, vb. ödenir.

  ortalama milletvekiline ödenen para aylık 50 binin altına düşmez.

  ayrıca, avrupa ortalamasında milletveliki maaşlarının milli gelire oranla en yüksek olduğu ülkeyiz. küçük norveç'ten
  minicik hollanda'dan, zerre kadar ingiltere'den daha yüksek maaş ödüyoruz, gelirimiz daha az olduğu halde.

  dünyanın gelişimiş ülkelerinde mv maaşı/milli gelir %7-15 arasında iken bizde bu oran %80 gibi inanılmaz bir orandır.

  yani bizde milletvekili, vatandaşın bir yılda kazandığını bir ayda cebe indiren adam demektir.