mimeomia - youreads

  1. elimizde olmayan sebeplerden dolayı hiç istemeden yapmış olsak bile, bir şeyde göz göre göre gidip nasıl en klişe tercihe sığınmış olduğumuzu bilmenin yarattığı düş kırıklığı hissi.

    yunancadaki mimeo (taklit yapan, taklitçi) ve misia (tiksinme) sözcükleri ile türetilmiş bir kavramdır.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)