mit
  1. insan davranışları ve inanışları için model teşkil eden, hayata anlam ve önem kazandıran, dolayısıyla insanın kendi hayatını ve etkinliklerini anlamlandırmasını sağlayan ve çoğu zaman bir yaratılışın öyküsünü anlatan geleneksel olarak yaşadıkları toplumlarca kutsal ve gerçek kabul edilen anlatılardır. kökeni yunancada anlatı veya hikaye anlamına gelen "mythos" kelimesidir.
  2. milli istihbarat teşkilatının kısaltması...
    60 yıldır iktidarlar geldi geçti, değişti; ancak bazı isimleri halaa duyuyoruz.
    höh bee!!