1. yunanca "mythos" ve "logos" sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturuluştur. "mitbilim" veya "mitçalışmaları" anlamlarına gelmektedir.

    mitos, söylenen veya duyulan sözdür. logos ise insanda düşünce, doğada kanun anlamındaydı. daha sonra logos sözcüğünden bilim anlamına gelen "loji" sözcüğü oluşturulmuştur.