1. modanın kışı.

    serbest çağrışım yapan ulamalara da örnek gösterilebilir.