modern tarihin kronolojik tablosu - youreads 1. 2001..türkiye'de karanlığın hakim olmaya başlaması.
 2. 1642 ingiltere'de iç savaşın başlaması.
  1649 cumhuriyetin ilanı ve 1. charles'ın idamı.
  1653-1658 cromwell'in protektorası.
  1763 ingiltere'nin fransa'ya ait kanada ve hindistan'ı fethi.
  1760-1770 ingiltere'de sanayi devriminin başlaması.
  1775-1783 kuzey amerika sömürgelerinin ingiltere'ye karşı bağımsızlık savaşı.
  1776 bağımsızlık bildirisi.
  1787 amerika birleşik devletleri anayasası.
  1787-1789 mutlak monarşi ile yönetilen fransa'da ekonomik ve politik bunalımların şiddetlenmesi.
  1789, 14 temmuz bastille'in alınışı.
  1789 insan hakları ve yurttaşlık hakları bildirisi.
  1792 fransa'da devrimci savaşların başlaması.
  1792, 10 ağustos monarşinin yıkılışı.
  1793 jakobenlerin iktidara gelmesi
  1793 tüm feodal ayrıcalıkların kaldırılması.
  1794, 27 temmuz jakoben iktidarın sonu, karşı devrimci hükümet darbesi.
  1795-1799 fransa'da direktuar.
  1796 babeuf'ün ''eşitlerin darbe girişimi''.
  1804-1814 fransa'da imparatorluk.
  1812 birinci napolyon'un rusya seferi ve eski gücünü kaybetmesi.
  1814-1815 viyana kongresi
  1815-1830 fransa'da ikinci restorasyon.
  1830, temmuz fransa'da burjuva devrimi.
  1831 ve 1834 lyon'da işçilerin ayaklanması.
  1838-1848 chartist hareketin başlaması.
  1844 silezyalı dokumacıların ayaklanması.
  1847-1852 karl marx'ın öncülüğünde ''komünistler birliği''nin kurulması.
  1848, şubat komünist manifesto'nun yayımlanması.
  1848, şubat fransa'da devrim.
  1848, 23 haziran paris'te işçilerin ayaklanması, haziran günleri olarak da bilinir.
  1848 viyana, berlin ve prag'da işçi ayaklanmaları.
  1849 macaristan'ın bağımsızlık ilanı, avusturya ve çarlık rusya'sının macaristan işgali.
  1852 fransa'da imparatorluğun ilanı.
  1853-1856 kırım savaşı.
  1861-1865 kuzey amerika'da iç savaş.
  1863 abd'de köleliğin kaldırılması.
  1850-1864 çin'de taiping'lerin ayaklanması.
  1857-1859 hindistan'da sömürgecilik karşıtı halk ayaklanması.
  1859 fransa ve italya'nın avusturya'ya karşı savaşı.
  1860 garibaldi'den binlerin yürüyüşü.
  1861 italya'da krallığın kurulması.
  1864 1. enternasyonel'in kurulması.
  1866 prusya (almanya) ve italya'nın avusturya'ya karşı savaşı.
  1866-1867 kuzey alman konfederasyonu'nun kuruluşu.
  1867 kapital'in birinci cildinin yayımlanması.
  1870-1871 fransız prusya savaşı.
  1870, 4 eylül fransa'da ikinci imparatorluğun düşmesi.
  1871, 18 mart-28 mayıs fransa'da devrim. komünistlerin paris'te 72 gün süren iktidarı. aynı zamanda ilk sosyalizm deneyimi olarak da kabul edilir. bir diğer adı paris komünü'dür.
  1878 berlin kongresi
  1878-1890 almanya'da sol parti, dernek, sendika, gazete kurmak yasaklandı.
  1880 fransız işçi partisi'nin kurulması.
  1882 üçlü ittifakın kurulması (almanya, avusturya-macaristan, italya).
  1893 fransa rusya ittifakı.
  1894-1895 çin japon savaşı.
  1898 ispanya amerika savaşı.
  1899 ingiliz boerler savaşı ( boerler: güney afrika'da hollanda kökenli, bir hollandaca lehçesi olan afrikaans konuşan halk).
  1900 çin'de emperyalizme karşı halk ayaklanması.
  1904 ingiliz fransız anlaşması ( itilaf'ın kuruluşu).
  1904 rus japon savaşı.
  1905 rusya'da ilk burjuva devrimi.
  1906 ingiliz işçi partisi'nin kurulması.
  1907 ingiliz rus anlaşması ( itilaf'da ikinci adım).
  1911-1913 çin'de bağımsızlık yanlılarının devrimi.
  1911-1912 italya osmanlı savaşı.
  1912-1913 balkan savaşları.
  1914-1918 birinci dünya savaşı.
  1917, 12 mart rusya'da ikinci burjuva devrimi.
  1917, nisan abd'nin birinci dünya savaşına girmesi.
  1917, 7 kasım rusya'da sosyalist devrim.
  1918, 3 mart brest barışı.
  1918 sosyalist rusya'nın savaştan ve osmanlı topraklarından çekildiğini, gizli anlaşmaları ve osmanlı üzerindeki planları açıklamasından sonra eski müttefiklerince işgal edilmesi.
  1918, kasım almanya'nın yenilmesi.
  1918, 13 kasım istanbul'un işgal edilmesi.
  1919 paris barış konferansı. müttefiklerin ermenistan, suriye, irak, filistin, arabistan'ın osmanlı'dan ayrılmasını kararlaştırması.
  1920, 10 ağustos sadrazam damat ferit'in sevr'i imzalaması.
  1920 emperyalist işgale karşı türk direnişinin başlaması.
  1923 atatürk öncülüğünde işgale karşı direnişin kazanılması ve modern türkiye'nin kurulması.
  pavk
 3. 1894-1906 alfred dreyfus davası?