monachopsis - youreads

  1. kısaca "bir yere ait olamama duygusu" olarak ifade edilen kavram.

    aniden bastıran bir kendimizi veya başkalarını yabancılama hissi olabilir. çevremizle olan ilişkilerimizdeki mevcut şartların bizi tatmin edemeyeceği veya tam tersi, mevcut şartların bizim boyumuzu aşacağı hissi de olabilir. sosyal hayatımızda önce kendini ufaktan hissettiren bir boşluk hissi olarak başlar ve giderek büyüyerek kalıcı hâle gelir.

    yunancadaki monachus (tek başınalık, kimsesizlik) ve opsis (görüş, öngörü, önsezi) sözcüklerinin bir araya gelmelerinden oluşan bir kavramdır.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)