monarşi - youreads

  1. monarşi, hükümdarlık veya saltanat:

    devleti yönetme yetkisinin bir hükümdarın ve/veya bir hanedanın elinde olduğu rejimdir. iç ve dış siyasetle alâkalı tüm yargı, yasama ve yürütme süreçlerinin; karar alma, karar verme ve kanunları belirleme yetkisinin; askerî gücün ve otoritenin; kısacası egemenliğin ve egemenlik sürecinin kayıtsız şartsız tek bir kişinin elinde olduğu yönetim biçimidir.

    monarşide, genellikle hükümdar (monark) ve/veya hanedan devletin mutlak sahibidir ve kutsaldır.